pkm15

昨日《Pokemon GO》香港區開服,相信不少人都已經在玩了,而比香港稍早可以玩的日本和其他國家就出現了不少有趣場面,大家在家中捉小精靈時發現自己的寵物好像「看得到」小精靈?因此大家就紛紛截圖分享這種現實和虛擬的畫面,大家可以看看以下由 Bored Panda 收集的照片

pkm25

pkm23

pkm21

pkm24

pkm19

pkm22

pkm18

pkm14

pkm13

pkm12

pkm10

pkm9

pkm11

pkm17

pkm20

pkm8

pkm3

pkm7

pkm5

pkm4

pkm6

pkm2

pkm16

pkm1

via boredpanda