tee

這篇香港網友都非常熟悉的攝影潮文,在高登討論區終於有人出T-Shirt了,有人有興趣買嗎?(筆者為台灣的網友翻譯成書面語了)

所謂潮文,即已被無數網友重覆張貼無數次的文章。「相機潮文」主要是網友遇到「攝影塔利班」時擋駕所用。「攝影塔利班」即攝影原教旨主義者,他們強對將自己主觀的攝影觀點加於別人身上矯枉過正。文章來源已不可考,在多個香港討論區均有轉載:

「一個人去影又話毒(一個人去拍照你又說我毒/宅)

一班 fd 去影又話扮(一班朋友去拍照你又說我扮時髦)

幫女友影又話龍友(幫女朋友拍照你又說我是攝影宅男)

帶部機出去又話扮遊客(帶相機外出你又說我扮遊客)

係屋企set野影又話毒撚影公仔 (在家中設好東西拍你又說是毒男在拍figure)

去影展又話人 d 相咁都開影展 (去參觀影展你又說憑這些爛相也來開影展丫)

聽沙龍都話堆砌,又問係咪食開純沙(聽沙龍(陳奕迅的廣東歌)也說是堆砌,又問我是不是吃慣純沙(香煙))

斜”咩”又話唔比,掛頸又話(打斜背相機又不准,掛頸又說我難看)

掛頸又俾人話潮童,單邊掛又話人扮型(掛頸又說我扮時髦,單邊背又說我裝酷)

用平機又話柒,貴機又話扮大師(用便宜相機又說我笨,用貴機又說我扮大師)

窮人三寶又笑你冇錢,用L鏡又笑你唔識用(用窮人三寶又笑我窮,用L鏡又笑我不會用)

影風景又話冇主題,影人又話冇重心(拍風景又說我沒有主題,拍人又說我沒重心)

影動物又話冇張力,影花又話冇聯想(拍動物又說沒張力,拍花又說沒聯想)

用長鏡又話扮攝影師,用直度又話扮型(用長鏡又說我扮攝影師,用直度又說我裝酷)

nikon又話硬(nikon又嫌硬)

sigma又話慢(sigma又嫌慢)

pentax又話對焦慢(pentax又說它對焦慢)

canon又話灰(canon又說拍出來太灰)

sony又話罪犯滔天(用sony又說罪犯滔天)

fuji又話鬆(fuji又說太鬆)

m4/3 又話唔夠wide…… 又話 x2 crop factor(m4/3又說不夠闊……又說x2 crop factor)

leica 又話冇奶味(這個我也不會翻了……orz)

蔡斯又話冇蔡味(這個我也不會翻了……orz)

GR 又話定焦冇 zoom(GR又嫌沒有變焦)

lomo 又話玩具都玩 (lomo又說玩具你也玩丫?)

電話影又話蒜鳩掃(用手機拍你又說省點氣力吧)

腰平又話上下倒轉玩鳩自己」(用腰平又說上下倒轉作弄自己)

各位如果想訂購可以按入下面的高登Link看看,除了攝影潮文還有大家熟悉的家姐潮文

Via:hkgolden

(天呀原來要將廣東話譯成書面語是這麼困難的!)