kfbgsakura01

今次要介紹的是嘉道理農場櫻花,嘉道理農場有好多題材可以拍,花草樹木,還有好多動物
到了農曆年就是山櫻 (鐘花櫻桃) 開花的時候
今年較熱,所以開早了 (大約年30晚已滿開,比上年早兩星期),年30晚已經開得很美了,
不過今晚晚上收到影友消息….. 亭附近幾棵大的已經水尾,滿地櫻花
入面一些較細棵的都水尾啦
看來初一至初三炎熱天氣令櫻花加速散落,看來要看最美的滿開山櫻,要等 2015了

kfbgsakura02

嘉道理農場山櫻主要位海拔五百多米高的上山區,胡挺生先生紀念亭

kfbgsakura03

http://www.kfbg.org/content/64/23/2/ShuttleTimeFare_2013-04.pdf

朋友們去到嘉道理農場
門口可乘農埸穿梭小巴, 不過平日班次不多,假日加了班但又太多人, 所以要好好留意。
若步行上去,都要幾長時間和辛苦 ,不過大家可以沿途欣賞風景,慢慢行上去,都不錯呢
看下 BLOG 頂 全景相, 櫻花數量好多,而且好大棵

kfbgsakura04

本地山櫻 (鐘花櫻桃),不過我就喜歡中大果隻品種

kfbgsakura05

散景好美

kfbgsakura06

用不同 background 配合下有不錯的效果

kfbgsakura07

kfbgsakura08

好密好壯觀呢

kfbgsakura09

來開餐啦

kfbgsakura10

有不少雀仔來自助餐,所以長鏡比較有利。我用200MM 要 crop 相呢

kfbgsakura11

多加前景,會更夢幻

kfbgsakura12

談心中

kfbgsakura13

加下小道具, 自由神像

kfbgsakura14

從另一角度遠看, 哈哈,若果全部都是櫻花,一定成為旅遊景點

kfbgsakura15

kfbgsakura16

除左紀念亭,路上都會看到 ^^

kfbgsakura17

交通:前往嘉道理農場, 可於錦上路西鐵站或太和、大埔墟火車站轉乘 64K 巴士前往,大埔及元朗亦有紅色小巴會途經。

原文位置

(圖片及文字經攝影師授權,未經准許不得轉載)

——-

作者簡介

Dickens Au

Blog:http://www.dickens-au.com/

Facebook:https://www.facebook.com/VisionA.Photography

 

hkplace


在較大的地圖上查看香港攝影好去處