ezorenier01

來自俄羅斯的攝影師 Ilya Kisaradov (即 ezorenier),以豐富的場景配搭、元素運用及視覺效果,製造出這一系列超現實人像作品,氣氛陰沉,主題處處顯露出一種壓抑、受困、疏離的狀態,作品故事性很強,耐人尋味。

ezorenier02

ezorenier03

ezorenier04

ezorenier1

ezorenier05

ezorenier06

ezorenier07

ezorenier08

ezorenier09

ezorenier10

ezorenier11

ezorenier12

ezorenier13

ezorenier14

ezorenier15

ezorenier16

ezorenier17

ezorenier18

想欣賞攝影師更多作品,可以按以下連結瀏覽。

ezorenier (via My Modern Met)