Benicio del Toro

來自意大利的寶麗來藝術家 Maurizio Galimberti 以獨特的方式拍攝名人照片,他使用多張即影即有照片,有計劃地將他們拍成為一個個分格,然後再拼合起來。厲害之處是雖然每一格顯然並非緊緊密相連,但是卻能夠引導觀眾聚焦於攝影主題,而且絲毫不覺得兀突,人們就像玩拼圖一樣,自行補元所欠缺的部份,合理地詮釋及理解這些作品。畫面的構成固然吸引,人物的氣勢也相當厲害,很出色的手法呢!

Lady Gaga

George Clooney

Robert De Niro

Javier Bardem

Catherine Zeta-Jones

Johnny Depp

Sting

Julianne Moore

Donna Rosa

Maurizio Galimberti (via My Modern Met)