oakoak01
街頭的平面塗鴉大家都見得多,但像這位人兄運用街頭環境來進行的塗鴉你有見過沒有?

oakoak02
這位街頭塗鴉大師OakOak來自法國,有別於傳統塗鴉,他的作品很大部份都是運用街頭的地理狀況來加以創作!水管、牆上的裂痕、坑渠蓋等等通通都是他的創作題材!

oakoak03

oakoak04

oakoak05

oakoak06

oakoak07

oakoak08

oakoak09

oakoak10

oakoak11

oakoak12

oakoak13

除了塗鴉作品外,OakOak的攝影作品亦包括一些有趣的電腦繪圖。有興趣可以看看OakOak的個人網誌:http://oakoak.canalblog.com/